Privacyverklaring

Vahlkamp International B.V., gevestigd aan A.Hofmanweg 5a 2031 BH Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https:/www.vahlkamp.nl
A.Hofmanweg 5a 2031 BH Haarlem
0237505163
Eric J. de Munck is de Functionaris Gegevensbescherming van Vahlkamp International B.V. Hij/zij is te bereiken via ericdemunck@vahlkamp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vahlkamp International B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ericdemunck@vahlkamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vahlkamp International B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vahlkamp International B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vahlkamp International B.V.) tussen zit. Vahlkamp International B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor opslag van uw gegevens:

Microsoft excel, Microsoft word, open office en Exact online. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vahlkamp International B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

NAW gegevens nummer 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Vahlkamp International B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vahlkamp International B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vahlkamp International B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vahlkamp International B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ericdemunck@vahlkamp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vahlkamp International B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vahlkamp International B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van een netwerk met firewall en Urldefense proofpoint mailbescherming. Proofpoint, een e-mail cybersecurity en security awareness bedrijf biedt een van de beste e-mailbeveiligingsoplossingen in de markt. Proofpoint controleert inkomende e-mail op kwaadaardige bijlagen zoals:

  •   Weblinks, links naar websites die zich voordoen alsof ze van een bedrijf zijn maar proberen uw gegevens te stelen
  •   Malware, software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen
  •   Spam, ongewenste e-mailberichten
  •   Phishing, via een valse e-mail of website wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens.Internetcriminelen kunnen dit ook vanuit uw bedrijfsnaam doenVeilig versturen van vertrouwelijke gegevensProofpoint zorgt ook voor het veilig versturen van bijlagen in e-mail. Vertrouwelijke informatie wordt op basis van vooraf gestelde criteria versleuteld verzonden. De ontvanger, logt in de Proofpoint portal en kan de bijlage downloaden.Daarnaast kan Proofpoint e-mails automatisch versturen op basis van inhoud, denkt u hierbij aan creditcard gegevens, Burgerservicenummers, etc. Op basis van vooraf gedefinieerde criteria zoals, type bijlage, of inhoud van het bericht wordt deze zonder extra actie direct versleuteld verzonden. U kunt het dus ook niet vergeten.Op deze manier helpt Proofpoint u bij het AVG bestendig maken van uw organisatie.

    Indien Proofpoint “twijfelt” aan de afzender of het bericht, ontvangen wij een e-mail. Hierin kunnen wij eenvoudig kiezen wat te doen. Accepteren of afwijzen van de afzender.

    Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ericdemunck@vahlkamp.nl

Nederlands
German flag